Om

Beskrivelse av prosjektet
Kunstporten er en applikasjon for mobile enheter og er et resultat av et unikt samarbeid mellom kunstinstitusjonene Lillehammer Kunstmuseum, Henie Onstad kunstsenter, Munch-museet, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Drammens Museum, Astrup Fearnley Museet og Haugar Vestfold Kunstmuseum. Museene har i samarbeid med Design og IT-selskapet Making Waves hatt ansvaret for strategi, konsept, design og teknisk utvikling. Prosjektet har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Kunstporten ble lansert 17. september 2013.

Mål og intensjon
En viktig målsetning med Kunstporten er å bidra til aktivitet og deltagelse knyttet til formidlingen av kunsten til målgruppene barnefamilier og ungdom, der aktiviteter foregår i møte med kunstverket på museene eller i museenes verksteder. Mobile digitale verktøy er tatt i bruk for å legge til rette for samtaler, lek og aktiviteter. Barn kan være Kunstagenter ved å løse oppdrag, ungdom i videregående skole får hjelp til å utarbeide nyttige Huskelapper som kan benyttes i flere fag i skolen. Vi ønsket å involvere målgruppene i utviklingsprosessen gjennom brukertestinger underveis.

To målgrupper
Kunstporten er utviklet spesielt for målgruppene barnefamilier og ungdom. Med barnefamilier mener vi familier bestående av enten foreldre/besteforeldre/andre voksne og barn i alderen 5 og 9 år. Med ungdom mener vi elever i videregående skole. Dette er to målgrupper museene ønsker å ta på alvor og legge til rette for at disse besøker museene og ønsker å bruke tid der.

Kunstagenter – mest for barnefamilier
Barna kan være Kunstagenter ved å løse ulike aktiviteter ved å bruke Kunstporten. Med aktiviteter mener i aktiviteter som bl.a. å diskutere, se, utforske, og aktiviteter i museenes verksteder. Innholdet har flere valgmuligheter, der formidlingen bygger på en ”finn-del” og en ”utforsk-del”. Alle Kunstagenter får en premie.
I forbindelse med ODMs (Organisasjon Danske Museer) formidlingsseminar i Danmark 2011, ble det diskutert at museene har utfordringer knyttet til inkludering av nye publikumsgrupper. Barnefamiliene ble her spesielt diskutert. Barnefamiliene ønsker å gjøre noe sammen. Derfor er ikke kunstmuseene nødvendigvis deres førstevalg. Kunstportens intensjon er å møte barnefamilienes behov om å gjøre noe sammen.

screenshot01Huskelappen – mest for ungdom i videregående skole
Statistikk viser at ungdom stort sett besøker kunstmuseene i skoleklasser. Skoleklassene besøker i hovedsak kunstmuseene for å belyse deler av pensum. Vi så derfor det som viktig å legge til rette for læring av fag i skolen knyttet til læreplanmål.
Innholdet er bygget opp med utgangspunkt i ulike tema/kunstverk. Ved å bruke Kunstporten kan elevene få hjelp til å bli kjent med kunstverk og lage egne fysiske huskelapper om valgt tema eller kunstverk. Vi ønsket å lage innhold som underbygget det å se på kunst og bruke kunstverk for også å lære om andre fag. Egen fysisk huskelapp (se vedlegg) ble designet for Kunstporten, der en tok høyde for elevene egne kreative og individuelle tankeprosesser. Vi regner med at Huskelappen skal ha nytteverdi for elevene på eksamen.

Reisen
Kunstportens tekniske løsning og innhold er laget med utgangspunkt i at brukerens museumsopplevelse kan defineres som en reise.
En reise defineres som brukerens reise fra de bestemmer seg for å besøke et museum til de drar hjem. Altså før, – under – og etter besøket. Vi synes det var viktig å kartlegge hele reisen til våre målgrupper for å kunne lage en app tilpasset disse.
Det er flere reiser flettet sammen. Det var derfor viktig også å se på både «pedagogens» og «foreldrenes» reiser samtidig. Sto disse i relasjon til hverandre? Hadde de ulike forventninger?
Vi så for oss målgruppens reiser som et brettspill, der brukeren hadde flere møtepunkter og hovedaktiviteter underveis. Disse møtepunktene ble definert og tatt hensyn til. Making Waves laget en «blueprint» som gjorde det mulig for oss å kartlegge dette. Innholdsproduksjon ble laget med utgangspunkt i blueprintens delmål eller hovedaktiviteter.
Blueprint er et verktøy man bruker innenfor tjenestedesign og er en detaljert beskrivelse/tegning av målgruppenes reiser og hvordan Kunstporten skulle produseres med hensyn til disse. Den beskrev alle aspektene ved reisene, slik at vi på en enkel måte kunne implementer og gjøre endringer underveis. Kunstportens tekniske løsning og innhold ble laget med utgangspunkt i Blueprintens delmål og hovedaktiviteter.
I prosessen så vi at reisene til de ulike målgruppene var så ulike, at vi ikke kunne lage generelle reiser som også tok hensyn til forholdene før og etter besøket. Vi ble også bevisste de besøkendes mange individuelle ønskene til de besøkende. Kunstporten ble dermed utformet med tanke om at barn og ungdoms reiser er individuelle. Dette bryter med den lineære kuraterte museumsopplevelsen, der en tradisjonelt sett utformer utstillingen for et utdannet voksent publikum. Undersøkelser vi har gjort i dette prosjektet, viser at barn og unge ikke forholder seg til eller ønsker å forholde seg til utstillinger som lineære, men gjør egne valg med bakgrunn i ønsker og behov.
Dette betyr at barn og unges tilnærming til kunstutstillinger bryter med den tradisjonelle museumsopplevelsen og kan heller ses på som en «spontan reise» der valgene er vilkårlige. Slik har vi måtte forholde oss til en ny tanke om formidling, der formidlingen av kunsten ikke nødvendigvis er formidlet i relasjon til utstillingen som helhet, men enkeltverk og eller tema, der en legger opp til at publikum kan gjøre egne valg.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s